Postępowanie uzupełniające do kl. I – 2018/ 2019.

W terminie:

od  30.03. 2018 r. do  06.04.2018 r. można złożyć w postępowaniu uzupełniającym zgłoszenie o przyjęcie do klasy pierwszej.
Dokumenty do pobrania – w sekretariacie szkoły lub w zakładce DOKUMENTY I DRUKI DO POBRANIA:

  • karta zgłoszenia dziecka (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie SP Dulowa),
  • wniosek o przyjęcie dziecka (dotyczy dziecka zamieszkałego poza obwodem SP Dulowa).

Zapraszamy…

mgr S. Słomska dyrektor szkoły