Przygotowania do Świąt na szkolnej świetlicy

Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci naszej szkoły są zajęcia o charakterze plastyczno – technicznym i dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Podczas zajęć zostaje wykorzystywanych różnorodność technik plastycznych, aby umożliwić dzieciom wszechstronny rozwój, dzięki któremu łatwiej im będzie osiągać sukcesy w nauce szkolnej. W okresie przedświątecznym uczniowie ozdabiali jajka materiałami pasmanteryjnymi. Prace wyglądają wspaniale i ozdabiają salę w świetlicy szkolnej.

mgr Grażyna Mendyk