Prezentacja wyników Szkoły Promującej Zdrowie

Dnia 12 XII 2011 r. w Naszej szkole odbyła się publiczna prezentacja wyników autoewaluacji Szkoły Promującej Zdrowie w obrębie pięciu standardów, dokonanej w roku szkolnym 2010/2011. Wyniki zostały zaprezentowane władzom środowiska lokalnego i oświatowego.W spotkaniu uczestniczył m in. Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie – wizytator Pan Józef Nieć, którego zadaniem było wystawienie rekomendacji w związku z ubieganiem o Ogólnopolski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Na spotkanie z władzami został przygotowany przez Rodziców zdrowy i smaczny poczęstunek. Szkoła zaprezentowała sukcesy i problemy przedstawiając graficzną prezentację multimedialną wyników ewaluacji Naszej szkoły popartą również zdjęciami z realizacji programów, projektów i imprez środowiskowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy włączyli się w przygotowanie zdrowych i smacznych potraw oraz pomogli w zorganizowaniu „szwedzkiego stołu”.