Nabór na stanowisko koordynatora projektu „ Angielski na start” oraz specjalisty do spraw rozliczeń projektu

W związku z realizacją Projektu „Angielski na start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi- Królowej w Dulowej, ogłasza nabór na stanowisko:

1.Koordynator projektu „ Angielski na start”, wymagane wyższe wykształcenie, doświadczenie w pracy związanej z organizacją grup szkoleniowych . Zatrudnienie na okres IX 2011-VI 2012 r., umowa cywilno- prawna.

2.Specjalista do spraw rozliczeń projektu „ Angielski na start”, wymagane wyższe wykształcenie, doświadczenie w sprawach organizacji i pracy z dokumentacją; zatrudnienie na okres IX 2011-VI 2012 r., umowa cywilno- prawna.

Oferty proszę przesłać na adres mail: ,
bądź faksem: tel/fax: (032) 613 80 05 do dnia 7 IX 2011 (wtorek) do godziny 15.00.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły S. Słomska – Garlińska