A- A A+

Procedury szkolne 2022/2023

Proszę o zapoznanie się z procedurami szkolnymi obowiązującymi w roku szkolnym 2022/ 2023:

Procedura uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego.pdf

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami opiekunami prawnymi.pdf

Procedura realizacji zajęć w świetlicy szkolnej.pdf

Procedura przychodzenia (przyprowadzania) uczniów do szkoły i wychodzenia (odbierania) uczniów ze szkoły.pdf

Procedura przebywania uczniów na świeżym powietrzu.pdf

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia lub pracownika szkoły zachorowania na COVID-19.pdf

Procedura obsługi petentów.pdf

Procedura funkcjonowania biblioteki szkolnej.pdf

Realizowanie zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.pdf

Procedury do prowadzenia zajęć z terapii.pdf

Procedura_bezpieczenstwa_w_szkole_dotyczaca_organizacji_zajec.pdf

mgr Sylwia Słomska, dyrektor szkoły

 

Skip to content