A- A A+

Procedury szkolne 2021/2022

Proszę o zapoznanie się z procedurami szkolnymi obowiązującymi w roku szkolnym 2021/ 2022:

I. Procedura bezpieczeństwa w szkole dotycząca organizacji zajęć.

II. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u ucznia lub pracownika szkoły zachorowania na COVID-19.

III. Procedura przebywania uczniów na świeżym powietrzu.

IV. Procedura przychodzenia ( przyprowadzania) uczniów do szkoły i wychodzenia (odbierania) uczniów ze szkoły.

V. Procedura szybkiej ścieżki i komunikacji z rodzicami, opiekunami prawnymi.

VI. Procedura realizacji zajęć w świetlicy szkolnej.

VII. Procedura funkcjonowania biblioteki szkolnej.

VIII. Procedura uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego.

IX. Procedury do prowadzenia zajęć z terapii logopedycznej, rewalidacji

 

XI. Procedura obsługi petentów na terenie Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi – Królowej w Dulowej.

 

mgr Sylwia Słomska, dyrektor szkoły

 

Skip to content