A- A A+

Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” / „Bilingual Future” 2021/2022

Pluszowe maskotki oraz książka z programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddział przedszkolny w roku szkolnym 2021/2022 po raz kolejny uczestniczył  w programie powszechnej dwujęzyczności „Dwujęzyczne dzieci”

Pakiet z którego korzystaliśmy to Tom and Keri.

To serial animowany do nauki angielskiego stworzony specjalnie z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym. Śledząc przygody bohaterów przedstawione w atrakcyjny, prosty sposób, dzieci bez trudu, całkiem naturalnie przyswajają nowy język. Zapoznają się z podstawowym, dostosowanym do wieku słownictwem i strukturami gramatycznymi. Serial składa się z 26 odcinków. Każdy odcinek ma inny temat i stanowi odrębną opowieść. Szczególnie ważną rolę odgrywają w tym programie specjalnie napisane na potrzeby nauki języka i przetestowane wcześniej piosenki. Najmłodsi z łatwością je śpiewają i zapamiętują.

Zawarty w nich materiał leksykalny i gramatyczny został zakomponowany w sposób metodyczny, zakładający stopniowe przyswajanie i utrwalanie wiedzy i umiejętności. Na końcu każdego odcinka są lekcje wymowy kluczowego zestawu słów i zwrotów przygotowane w atrakcyjnej formie. Maskotki cyklu przedstawiające bohaterów filmików stały się nieodzownym elementem zabawy każdego dnia.

Aby wczesne nauczanie języka drugiego odniosło pożądane skutki, muszą znaleźć w nim zastosowanie podstawowe zasady wychowania dwujęzycznego, wśród których można wymienić m. in.:

  • połączenie działania językowego i nie-językowego, czyli uwzględnienie dziecięcej potrzeby i zdolności uczenia się poprzez własną aktywność,
  • rozwiązywanie problemów i zabawę, umożliwienie właściwego dzieciom uczenia się wszystkimi zmysłami i całym ciałem;
  • autentyczność wypowiedzi formułowanych w drugim języku, czyli użycie ich w funkcji środka komunikacji, interakcji i reprezentacji wiedzy, a jednocześnie dostosowanie stopnia trudności wypowiedzi do możliwości poznawczych dzieci;
  • tworzenie kontekstu sytuacyjnego dla użycia drugiego języka i prezentowanie form językowych zawsze w sytuacjach w pełni zrozumiałych dla dzieci, tak aby miały one możliwość samodzielnego rekonstruowania ich znaczenia;
  • ustną interakcję między osobami dorosłymi i dziećmi – rozwijanie najpierw sprawności ustnych – rozumienia wypowiedzi i mówienia – początkowo naśladowczego, później także kreatywnego, a jednocześnie koncentrację na treści, a nie na formie wypowiedzi;
  • szerokie wykorzystanie elementów muzycznych i fantazyjnych oraz stworzenie dzieciom możliwości doświadczenia i poznania świata poprzez spotkanie z drugim językiem i drugą kulturą.

Dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko z  wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego wskazuje na pozytywne skutki dwujęzyczności u dzieci, takie jak :

  • bardzo korzystnie wpływa na rozwój ich pierwszego języka;
  • sprzyja  rozwojowi poznawczemu (rozwój myślenia);
  • stwarza dobre podstawy nabywania w przyszłości kolejnych języków;
  • przyczynia się do rozwoju otwartych postaw społecznych dzieci, ich otwartości i tolerancji wobec różnych społeczności i kultur – jednym słowem cech, które w dzisiejszym świecie należą do najważniejszych i najcenniejszych wartości edukacyjnych.

Podsumowując,  wprowadzenie nauki języka obcego dla najmłodszych przynosi wyłącznie pozytywne rezultaty. Obcując z językiem uczą się go w sposób naturalny i nie wymuszony. Wprowadzenie i osłuchanie się dzieci w przedszkolu języka angielskiego zaowocuję łatwością nauki tego języka na wyższych szczeblach edukacji.

mgr Katarzyna Jedynak

 

 

Skip to content