A- A A+

Program Bieg po zdrowie 2020/2021

Uczniowie klasy IV w bieżącym roku szkolnym realizowali kolejną edycję programu profilaktyki palenia papierosów „Bieg po zdrowie”. Założenia programu realizowane były podczas zajęć z wychowawcą od października do maja. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę dotyczącą szkodliwości tego nałogu oraz wiedzę dotyczącą szeroko pojętej edukacji zdrowotnej. Dowiedzieli się jakie szkodliwe substancje zawarte są w papierosach oraz czym grozi palenie dla zdrowia człowieka. Częścią programu było przeprowadzenie wywiadów z bliskimi osobami na temat palenia papierosów. Uczniowie chętnie dzielili się wynikami swoich badań. Ponadto, na zakończenie programu wykonywali plakaty lub ulotki podsumowujące informacje z programu. Rodzice uczniów klasy IV uczestniczyli w zebraniach przed rozpoczęciem programu oraz po jego zakończeniu.

mgr Iwona Kasprzyk

Skip to content