A- A A+

Program Bieg po zdrowie 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klasy IV naszej szkoły przystąpili do kolejnej edycji programu „Bieg po zdrowie”. Jest to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej, który opracowany został w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Nadrzędnym celem programu jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e -papierosów.
Główne cele programu to:
·  opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
·  okazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

Program został zrealizowany w postaci lekcji tematycznych. Zajęcia realizowane były za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku uczniów. Podczas cyklu zajęć dzieci m.in. odgrywały scenki z życia codziennego dot. tematyki programu, liczyły koszty jakie generuje palenie papierosów, pracowały przy tworzeniu plakatów informujących o szkodliwości palenia, pracowały nad antyreklamą palenia papierosów. Dzięki zajęciom uczniowie doskonalili asertywności w zakresie uzależnień. Uczniowie podejmowali stawiane przed nimi wyzwania w zakresie w/w programu, jednym z efektów Ich pracy są prace plastyczne. Prace plastyczne uczniów – plakaty i hasła tematyczne zostaną zaprezentowane całej społeczności szkolnej na gazetkach szkolnych. Realizatorami programu były min. pani mgr Elżbieta Starostka i pani mgr Agnieszka Kaźmierczak, koordynatorem działań w zakresie tegorocznej edycji programu jest pan Grzegorz Ginter.

mgr Grzegorz Ginter

Uczniowie wykonują wspólny plakat.Uczniowie wykonują wspólny plakat.Uczniowie wykonują wspólny plakat.Uczniowie wykonują wspólny plakat.Uczennice wykonują wspólny plakat.

Skip to content