Sprzątanie świata

Każdego rok po wakacjach, już tradycyjnie nasz szkoła włącza się do ogólnopolskiej akcji sprzątania świata. 21 IX 2009 r. najmłodsi uczniowie szkoły pod opieką wychowawców oraz rodziców wybrali się w teren.

Rodzice włączyli się w akcję jako przedstawiciele lokalnej społeczności i mieli okazje zaobserwować, jak okoliczni mieszkańcy pozbywają się śmieci ze swoich gospodarstw, przyczyniając się jednocześnie do powstawania na terenie sołectwa licznych dzikich wysypisk .

Propagując akcję sprzątania świata, na terenie szkoły odbyły się również inne imprezy towarzyszące. Oddział sześciolatków oraz pięciolatków przygotowały postać jesiennego oraz wiosennego drzewa, a klasy 4-6 brały udział w prezentacji multimedialnej poświęconej sprzątaniu świata. Cała szkoła w tym dniu włączyła się ,pod hasłem „ Zbieraj makulaturę, ratuj konie”, w zbiórkę puszek aluminiowych i makulatury. Akcja ta, to jedno z działań w ramach programu „Święto drzewa”, której inicjatorem jest Klub Gaja.

Dochód uzyskany ze sprzedaży makulatury wpłaciliśmy na konto fundacji, której celem jest interwencja, pomoc i ratowanie koni. Zaś dochód ze sprzedaży puszek aluminiowych przeznaczony został na zakup książek do szkolnej biblioteki .