A- A A+

” Wielkość pracy zawodowej polegać może przede wszystkim na tym, że łączy ludzi” Antoine de Saint Exupery

W dniu 7 III 2016 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Krakowie przedstawili radzie  pedagogicznej   raport  z przeprowadzonej w dniach 19- 24 III 2016 r. ewaluacji problemowej.

Ewaluacja miała na celu ustalenie, czy szkoła spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r. Szkoła może spełniać wymagania na poziomie podstawowym i podejmować działania z wysokiego poziomu wymagania.

Po przeanalizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa, omówieniu poszczególnych obszarów stwierdzono, że:

Szkoła Podstawowa w Dulowej spełnia wymagania:

  1. Uczniowie są aktywni – w stopniu wysokim,
  2. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne – w stopniu wysokim,
  3. Zarządzanie szkołą lub placówka służy jej rozwojowi – w stopniu wysokim.

Raport zostanie opublikowany w całości na naszej stronie po zatwierdzeniu go przez Małopolskiego Kuratora  Oświaty.

Dyrektor szkoły serdecznie dziękuje całej społeczności szkolnej: uczniom, rodzicom, dziadkom, partnerom, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym za: wytyczanie celów, realizację zadań, rozwijanie talentów i staranną pracę.

 mgr Sylwia Słomska dyrektor szkoły

Skip to content