Brawa dla szóstoklasistów…

” Gdy następuje zjednoczenie wokół wspólnych wartości i wspólnych celów, zwykli ludzi osiągają niezwykłe rezultaty”

Ken Blanchard

Wyniki ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasisty:

język polski: 81%,

matematyka: 78 %,

język angielski: 85,3 %.

Serdecznie dziękuję…

uczniom – za przełożenie wiedzy na umiejętności, nauczycielom – za wytrwałą pracę, a rodzicom za wsparcie.

Sylwia Słomska dyrektor szkoły